კლიენტები

შპს „პრაიმედი“

ბჯ გრუფი არის საინვესტიციო კომპანია, რომელიც აქტიურად ოპერირებს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში საქართველოში და ლათინურ ამერიკაში. კომპანია სათავეს იღებს 1993 წლიდან. დღეს-დღეისობით კომპანიაში სულ დასაქმებულია 600 მდე თანამშრომელი

2006 წელს წელს ბჯ ჯგუფმა შექმნა პირველი ქართული საავადმყოფოების ქსელი და მისი მართვის კომპანია.  2011 წელს ჯგუფი თავისი მთავარი ჯანდაცვის აქტივებით გაერთიანდა ალდაგი ბი-სი-აი-ის ჯანდაცვის კომპანიასთან, შედეგად დაარსდა ახალი კომპანია ჩემი ოჯახის კლინიკა. 2014 წელს ჯგუფი გავიდა ჩემი ოჯახის კლინიკიდან და შექმნა ახალი საავადმყოფოების ქსელი პრაიმედი.

დღეს-დღეისობით კომპანია პრაიმედს გააჩნია 12 მოქმედი საავადმყოფო ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.

  • სს ს. ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო პარაზიტოლოგიის და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
  • შპს ზუგდიდის რეგიონალური ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო
  • შპს ზუგდიდის რაიონის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება
  • შპს ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო
  • შპს ზუგდიდის სარაიონთაშორისო ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერი
  • შპს ფოთის რეგიონალური ნარკოლოგიური ცენტრი
  • შპს ქ. ფოთის ტუბდისპანსერი
  • სს ნ.მიქაიას სახელობის ჩხოროწყუს სამშობიარო სახლი
  • შპს ჯვარის საავადმყოფო ,,ენგურჰესი“ საავადმყოფო

შპს ჯვარის პოლიკლინიკა