კლიენტები

შპს „BRAVO AIR“

ჩვენი კომპანია დაარსდა თბილისში 2013 წლის 26 ივნისს. 2013 წელს ავიღეთ  ჩვენი პირველი An-26 და მას შემდეგ ჩვენი ავიაპარკი გაიზარდა Boeing 737 მოდელით  და Embraer 500-ით.

განვითარებად ბაზრებზე ჩვენი წილი ფართოვდება ჩვენი ფლოტის გაფართოვების შესაბამისად.

2015 წელს Bravo Air-მა რადიკალურად შეცვალა კორპორატიული პოლიტიკა და დაასაქმა ახალგაზრდა ავიატორები აღმასრულებელი ხელმძღვანელების პოზიციაზე ვეტერანი ავიატორების გვერდზე. Bravo Air მიიჩნევს, რომ ბიზნესი ფოკუსირებული უნდა იყოს, თანამშრომლებს ხელი შეუწყოს სამუშაო გარემოსთან ადაპტაციაში, რომელიც პირდაპირ აისახება მათ პროფესიულ წინსვლაში.

Bravo Air სთავაზობს ACMI მომსახურებას სატვირთო და სამგზავრო რეისებზე.

ჩვენი ავიაკომპანიის ბრენდები მუშაობენ რეგიონულ, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეეზე.

მომავალში ბევრი გამოწვევა აქვს ბრავო აირს - შეინარჩუნოს უსაფრთხო ოპერაციები და მაღალი ხარისხის პროდუქციის სტანდარტები, გაიმყაროს  მდგრადი და კონკურენტუნარიანი გრძელვადიანი პოზიცია ავიაკომპანიებს შორის.