კლიენტები

კავკას მეტალი

შ.პ.ს „კავკას მეტალი“ დაფუძნდა 2009 წელს. კომპანია არის OJSC “Arcelor Mittal Kryviy Rih” - ის ოფიციალური დილერი და მისი მოღვაწეობის ძირითადი მიმართულებაა მეტალის იმპორტი და შემდგომი დისტრიბუცია. სამშენებლო ბაზრის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, კვლევებისა და საწარმოო ტექნოლოგიების განვითარების შესწავლის საფუძველზე, 2011 წელს შ.პ.ს „კავკას მეტალ“ - მა დააფუძნა ლითონის სამშენებლო ნაკეთობათა საკუთარი საწარმო.