კლიენტები

ბლოკ ჯორჯია ჯგუფი

Block Geo Group (BGG) -ის პირველი კომპანია  იყო  ქართული სამშენებლო ფირმა Medimex, რომელიც დაარსდა 1993 წელს, 1996 წელს Medimex-მა და და Block-მა (ჩეხეთის საინჟინრო კომპანია) შექმნეს ერთობლივი საწარმო Block Georgia. ამის შემდეგ, კომპანია გავიდა სხვადასხვა ბაზრებზე, როგორიცაა ჯანდაცვის, განვითარების, სტუმართმოყვარეობის, ლოგისტიკის, სადაზღვევო, სავაჭრო, და ენერგეტიკული. დღეს, კომპანია აერთიანებს 5000 ზე მეტ თანამშრომელს.

ჩვენი უპირატესობებია:

  • საერთაშორისო რეპუტაცია;
  • მაღალი ხარისხის  სამუშაოები;
  • კვალიფიციური სპეციალისტები;
  • კომპლექსური მომსახურება;
  • ეტაპობრივი გადახდის სისტემა;
  • თითოეულ პროექტზე მორგებული მიდგომა
  • თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება პროექტებში;
  • მაღალი ხარისხის მასალები პროექტებში