ჩვენი გუნდი

თამარ პაპაშვილი

office@atapartners.ge
ოფისი:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2010 - 2014

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ბიზნესის მენეჯმენტი - ბაკალავრის ხარისხი. (მეორადი სპეციალობა - ტურიზმის მენეჯმენტი)

2015

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU) - ტრენინგი თემაზე - „პროექტების მართვა“

2014

HP LIFE e-Learning course  on “Inventory management” and    “Customer relationship management (CRM)

პროფესიული გამოცდილება:

2018 - დღემდე

2014 - 2017 

შპს „ ATA Partners”  - HR მენეჯერი

შპს „ ATA Partners”  - ოფისის მენეჯერი.

2013 - 2014

პროექტის კოორდინატორი - ()იპბედნიერი თაობა“ NGO

2013

გაყიდვების მენეჯერი  - სადაზღვევო კომპანია „ IC Group”

2012 - 2013

მარკეტინგული მონიტორინგის დეპარტამენტი - ხარისხის მართვის სპეციალისტი - Investment business center-“Georgia-Israel”