ჩვენი გუნდი

გურანდა თავდგირიძე

gtavdgiridze@atapartners.ge
ოფისი:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2005 - 2009/2011

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - აღრიცხვა-ანგარიშგება, აუდიტი - მაგისტრის ხარისხი

2007

ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოში (NESG) „მონეტარული ეკონომიკის“  კურსი

პროფესიული გამოცდილება

2013 - დღემდე

შპს ATA Partners - მენეჯერის თანაშემწე

2011 - 2013

შპს GDC Solutions - საგადასახადო კონსულტანტი