ჩვენი გუნდი

ნათია შამუგია

nshamugia@atapartners.ge
ოფისი:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2005 - 2009

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-

2009 - 2011

თსუსთან არსებული ეკონომიკის  საერთაშორისო სკოლა (ISET) -  მაგისტრის ხარისხი

2013

სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმების მხარდაჭერის პროექტი (EU PFM), ტრენინგი საგადასახადო შეთანხმებებში

2013

საგადასახადო ადმინისტრაციების შიდა ევროპული ორგანიზაცია (IOTA), ფორუმი დღგ- თავიდან აცილებასა და მასთან ბრძოლაში. ბერგენი, ნორვეგია.

2012

საერთაშორისო მონეტარული ფონდი (IMF). კურსი ფინანსურ პროგრამირებასა და პოლიტიკაში. ვაშინგტონი, აშშ

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე 

შპს „ ATA Partners”  - მენეჯერის თანამშემწე

2012 - 2015

სსიპ შემოსავლების სამსახური - მომსახურების დეპარტამენტი, მთავარი ოფიცერი

2011 - 2012

საქართველოს მთავრობის კანცელარია - მთავრობის მრჩეველთა ჯგუფი ფისკალური
პოლიტიკის საკითხებშიექსპერტი (მთავარი სპეციალისტი)