ჩვენი გუნდი

გიორგი ვარდოსანიძე

gvardosanidze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2002 - 2006/2009

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - აუდიტი - მაგისტრის ხარისხი.

2008 - დღემდე

ACCA სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციაცია

პროფესიული გამოცდილება

2014 - დღემდე 

შპს  ATA Partners - კონსულტანტი

2012 - 2014

ფინანსთა    სამინისტრო,    სსიპ    „შემოსავლების   სამსახური“ - გასვლითი საგადასახადო შემოწმების მთავარი სამმართველოს აუდიტორი

2009 - 2012

აუდიტორული კომპანია შპსგუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენს“ - უფროსი კონსულტანტი

2008 - 2010        

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის სასწავლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი (პროფესორის ასისტენტი)