ჩვენი გუნდი

ხვიჩა წურწუმია

khtsurtsumia@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2009 – 2013/2015

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -აღრიცხვა-ანგარიშგება, აუდიტი - მაგისტრის ხარისხი.

2016

"EBIT GROUP" LLC - IFRS კურსი

2013 – დღემდე

სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია ACCA

 

პროფესიული გამოცდილება

2013 - დღემდე

შპს "ATA Partners" , უფროსი კონსულტანტი

2012

კლინიკა „ჰერა 2011“ - ბუღალტრის ასისტენტი