ჩვენი გუნდი

თორნიკე ნაცვლიშვილი

tnatsvlishvili@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2009 - 2013/2015

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -აღრიცხვა-ანგარიშგება, აუდიტი- მაგისტრის ხარისხი.

 

BDO საქართველო  - აუდიტისკურსი

პროფესიული გამოცდილება

2013 - დღემდე

შპს ATA Partners , უფროსი კონსულტანტი

2013

არასამეწარმეო არაკომერციული ორგანიზაცია ESN Tbilisi ISU, ფინანსური მენეჯერი