ჩვენი გუნდი

მარიამ თოიძე

mtoidze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2010 – 2014

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -აღრიცხვა-ანგარიშგება, აუდიტი- ბაკალავრი ხარისხი.

2015 - 2017

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფინანსები და საბანკო საქმე - მაგისტრის ხარისხი.

2016

შპს "EBIT GROUP" - ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები

პროფესიული გამოცდილება

2014 - დღემდე

შპს ATA Partners , უფროსი კონსულტანტი

2014

“საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და   სოციალური დაცვის  სამინისტრო” -  სტაჟიორი - ეკონომიკის დეპარტამენტი 

2013 - 2014

სსლიბერთი ბანკი“ - განვადების მენეჯერი