ჩვენი გუნდი

შოთა ოზბეგაშვილი

shozbegashvili@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2010 - 2015/2017

კავკასიის ბიზნეს სკოლა - მაგისტრის ხარისხი

2014 - დღემდე

ACCA სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია

 

 

პროფესიული გამოცდილება

2018 - დღემდე

2014 - 2018

შპს ATA Partners , უფროსი კონსულტანტი

შპს ATA Partners , საგადასახადო კონსულტანტის ასისტენტი