ჩვენი გუნდი

თემურ შანყულაშვილი

tshankulashvili@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2006 - 2010/2012

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - მაგისტრის ხარისხი

2010

ACCA  საერთაშორისო საკვალიფიკაციო პროგრამა

2008

თიბისი ბანკისა და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ერთობლივი ტრეინინგისაგადასახადო საქმე

პროფესიული გამოცდილება

2014 - დღემდე  

შპს  ATA Partners - ბუღალტერი

2014 - 2015   

შპსხადა“ - მთავარი ბუღალტერი

2014 - 2015  

არასამთავრობო კომპანიაპოსტსაბჭოთა კვლევების ცენტრი“ - ფინანსური მენეჯერი

2013

შპს „TBA Group“ - კონსულტანტი

2012 – 2013

შპს  „ფიქალი“ - მთავარი ბუღალტერი

2011 – 2013          

შპს  „გუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენს“ - კონსულტანტი

2010 – 2011 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია (აფბა)“ - ფინანსური მენეჯერი