ჩვენი გუნდი

თამარ დარასელია

tdaraselia@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2005 - 2009

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბაკალავრის ხარისხი

2013 - დღემდე

კავკასიის ბიზნეს სკოლა (CSB) - ბიზნესის ადმინისტრირება

2009 - დღემდე

ACCA ”ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია”

პროფესიული გამოცდილება

2014 - დღემდე   

შპს „ ATA Partners”  -  მთავარი ბუღალტერი

2012 - 2014

შპს  „ავერსი - გეოფარმი“ - ბუღალტერი

2012

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ სამეცნიერო და საგანამანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო - ბუღალტერი

2010 - 2011

განათლებისა    და    მეცნიერების    სამინისტროს    სსიპ ეროვნული    სასწავლო     გეგმებისა     და     შეფასების  ცენტრიბუღალტერი

2010  

სსიპ შემოსავლების სამსახური - აუდიტორის ასისტენტი