ჩვენი გუნდი

მარიამ ჯეირანაშვილი

mjeiranashvili@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2009 - 2013/2016

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - აღრიცხვა-ანგარიშგება, აუდიტი- მაგისტრის ხარისხი.

2016 - დღემდე

ACCA ”ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია”

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე   

შპს „ ATA Partners”  -  მთავარი ბუღალტერი