ჩვენი გუნდი

გიორგი ჩილინგარაშვილი

gchilingarashvili@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2012 - 2016

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

2016 - დღემდე

ACCA ”ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია”

2016

2016

EBIT GROUP - ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები

საბუღალტრო კურსი 1C

პროფესიული გამოცდილება

2014 - დღემდე   

შპს „ ATA Partners”  -  ბუღალტრის ასისტენტი