ჩვენი გუნდი

თინათინ ჩინჩალაძე

tchinchaladze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281

განათლება / ტრენინგები:

2016

ფრიდრიხ შილერის იენის უნივერსიტეტი

2015 - 2017

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - აღრიცხვა, ანგარიშგება, აუდიტი - მაგისტრის ხარისხი

2015 - დღემდე  

ACCA ”ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია

2011 - 2015

ივჯავახიშვილის    სახელობის   თბილისის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტი - “International Financial Reporting Standards (IFRS)”.

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე 

შპს „ ATA Partners”  -  ბუღალტერი

2014 - 2015

შპს „ ATA Partners” - საგადასახადო კონსულტანტის ასისტენტი