ჩვენი გუნდი

ნინო შევარდენიძე

nshevardenidze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2004 - 2008

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები

2015

GIZ – “საგადასახადო შეთანხმებების გამოყენება”

2014

IBFD - საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების  საფუძვლები

2014

Center of Excellence in Finance, ლუბლიანა, სლოვენია -Boosting Tax Auditor’s Interviewing, Negotiating and Investigating

2009 - 2010

ACCA ”ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია”

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე   

შპს „ ATA Partners”  -  მენეჯერი

2011 - 2015

ფინანსთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი - უფროსი აუდიტორი

2010 - 2011

BDO GEORGIA - ბუღალტერ სპეციალისტი,

2008 - 2010

ფინანსთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი აუდიტორი