ჩვენი გუნდი

თეა არჩაია

tarchaia@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281

განათლება / ტრენინგები:

2009 - 2013

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

2013 - 2014

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნეს სკოლა (ინგლისურენოვანი პროგრამა)  - მაგისტრის ხარისხი

2014 - 2015

ეკონომიკის ფაკულტეტი - მაგისტრატურის გაცვლითი პროგრამა  - მასარიკის უნივერსიტეტი, ბრნო (ჩეხეთი)

2016 – დღემდე

ACCA ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე   

შპს „ ATA Partners”  -  უფროსი კონსულტანტი

2012 - 2014

შპს აუდიტორნი - ბუღალტერი