ჩვენი გუნდი

თეონა ზაზაძე

tzazadze@atapartners.ge
Tel:  +995 32 2 432 281

განათლება / ტრენინგები:

2012 - 2016

საქართველოს უნივერსიტეტი - აუდიტი და ბუღალტერია - ბაკალავრის ხარისხი.

2016

ფასს „-  ტრენინგი - „EBIT GROUP”

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე

შპს ATA Partners ,საგადასახადო  ასისტენტი

2015

შპს Nexia TA  -  სტაჟირება ფინანსური აუდიტის დეპარტამენტში