ჩვენი გუნდი

ნინო ქევანაშვილი

nkevanashvili@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281

განათლება / ტრენინგები:

2012 - 2016

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

2014 - 2016

საგანმანათლებლო ცენტრი -“AUDIT COMPANY”

2016

შპს “EBIT GROUP” - ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე   

შპს „ ATA Partners”  -  საგადასახადო ასისტენტი