ჩვენი გუნდი

ეკატერინე ჭინჭარაული

echincharauli@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281

განათლება / ტრენინგები:

1986 - 1991

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი

2001

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია - კურსები ფინანსური აღრიცხვის მიხედვით ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში (ბასს)

2004 - 2005

კავკასიის უნივერსიტეტი/კავკასიის ბიზნეს სკოლა - სამაგისტრო პროგრამაკორპორატიული ფინანსები

2014

PWC აკადემიადიპლომი ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში (DIPIFR)

პროფესიული გამოცდილება

2016 - დღემდე

შპს „ ATA Partners”  -  უფროსი მენეჯერი

2010 - 2015

პარტნიორი და დირექტორი საკონსულტაციო კომპანია “FMG Consulting”

2003 - 2010

აუდიტისა და კონსალტინგის მენეჯერი აუდიტორულ კომპანიაცოდნისა

2007 - 2009

შიდა აუდიტი და კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში “Ergil-Avrasya”-ში პროექტეზე BTC-EDDF                                                                     

2002 - 2003

მარკეტინგული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შპსპროფკურორტი”.

2001 - 2002

Western Union-ის მენეჯერითბილბიზნესბანკ“-ში