ჩვენი გუნდი

ნათია გრიგოლაია

ngrigolaia@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

1999 - 2001

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი - მაგისტრის ხარისხი.

2004

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება  - პროფესიონალი ბუღალტერი

2012

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები  - ქართულ -კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი

პროფესიული გამოცდილება

2016 - დღემდე

შპს "ATA Partners" -  მთავარი ბუღალტერი

2010 - დღემდე

შპს  ".ემ.ჯი. ჯგუფი" - მთავარი ბუღალტერი

2013 - 2015

შპს  "ეფ ემ ჯი კონსულტანტი" - აუდიტის და კონსალტინგის მენეჯერი

2012  -2013

შპს  "ქართული ბოსტნეული" - მთავარი ბუღალტერი

2011 - 2013

შპს  "გრანდ კონსტრაქშენი" - მთავარი ბუღალტერი

2011 - 2012

შპს  "გეო და კ" - მთავარი ბუღალტერი

2010 - 2011

შპს  ჰოტელ კრუიზი" - მთავარი ბუღალტერი

2009 - 2010

შპს  "ალმა-პლიუსი" - მთავარი ბუღალტერი

2008 – 2009

შპს  "დი და ჯი" (დანიური სახლი) - ბუღალტერი