ჩვენი გუნდი

არჩილ წვერიკმაზაშვილი

atsverikmazashvili@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2005 - 2010

კავკასიის ბიზნეს სკოლა - ბიზნეს ადმინისტრირება (აღრიცხვა და აუდიტი)

პროფესიული გამოცდილება

2016 - დღემდე 

შპს "ATA Partners" -  მთავარი ბუღალტერი

2016 

შპს "დისტრი" - მთავარი ბუღალტერი

2008 - 2016  

შპს "ტელეიმედი" - ბუღალტერი