ჩვენი გუნდი

ნიკა ნასარიძე

nnasaridze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2011 - 2015

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება - ბაკალავრის ხარისხი

2016 - დღემდე

2016

ACCA სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

შპს "EBIT GROUP" - ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები

პროფესიული გამოცდილება

2018 - დღემდე 

2015 - 2018

შპს ATA Partners -  უფროსი კონსულტანტი

შპს ATA Partners -  ასისტენტი