ჩვენი გუნდი

მარიამ დემურაშვილი

mdemurashvili@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2009 – 2013

2014 - 2016

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ბუღალტერია და აუდიტი - მაგისტრის ხარისხი

2013 - დღემდე

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი „ACCA“

2016

ბიდიოუ აკადემი“ „IBS ბუღალტერია

2016

პს "EBIT GROUP" - ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე 

შპს ATA Partners -  ბუღალტრის ასისტენტი