ჩვენი გუნდი

მერი ჩილაჩავა

mchilachava@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2003- 2007

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება - ბაკალავრის ხარისხი.

2014 - დღემდე

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი „ACCA“

2011

Junior Achiavement -გლობალური ბიზნეს ეთიკა

პროფესიული გამოცდილება

2016 - დღემდე  

შპს ATA Partners -  ბუღალტრის ასისტენტი

2015 - 2016 
 

შპს "ცოდნის სახლი" - ბუღალტრის ასისტენტი