ჩვენი გუნდი

შამშე ლოლაძე

shloladze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2012 - 2016

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ეკონომიკური სტატისტიკა/მაკროეკონომიკა - ბაკალავრის ხარისხი

2015 - დღემდე

ACCA სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

2016

შპს "EBIT GROUP" - ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები

პროფესიული გამოცდილება

2015 - დღემდე 

შპს "ATA Partners" -  უფროსი კონსულტანტი