ჩვენი გუნდი

ეკა რუხაძე

erukhadze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ბიზნესის ადმინისტრირება - მაგისტრის ხარისხი.

 

ACCA სრულიკურსი (14 წიგნი)

 

საერთაშორისო ახალგაზრდული ორგანიზაცია AIESEC Ukraine –მარკეტინგი და   საერთაშორისო ურთიერთობებიკიევის ეკონომიკური უნივერსიტეტიუკრაინა

პროფესიული გამოცდილება

2013 - დღემდე

შპს ATA Partners - მენეჯერი

2010 - 2013

შპს BDO - საგადასახადო კონსულტანტი

2013

ACCA Georgia, აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (P7), ლექტორი)

2012

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, ლექტორი