ჩვენი გუნდი

მირიან სამხარაძე

msamkharadze@atapartners.ge
ოფისი:  (+995) 32 2 432 281

განათლება / ტრენინგები:

2000 - 2004/2006

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- მენეჯმენტი და მიკროეკონომიკა - მაგისტრის ხარისხი.

2003

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, ბუღალტერიის შემსწავლელელი  კურსი

პროფესიული გამოცდილება

2013 -დღემდე

შპს  ATA Partners - მენეჯერი

2011 – 2013

შპს  „გუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენს“ - მენეჯერი

2008 – 2011

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი, მთავარი აუდიტორი

2006 – 2008

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტითბილისის საგადასახადო ინსპექცია - ინსპექტორი

2005 – 2006  

შპს ”Step Records” -ბუღალტერი