ჩვენი გუნდი

გიორგი ხუციშვილი

gkhutsishvili@atapartners.ge
ოფისი:  (+995) 32 2 432 281
 

განათლება / ტრენინგები:

2000 - 2004/2006

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- მენეჯმენტი და მიკროეკონომიკ- მაგისტრის ხარისხი.

 

2012

ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო - აუდიტორის კვალიფიკაცია

პროფესიული გამოცდილება

2013 – დღემდე    

შპს  ATA Partners - მენეჯერი

2011 – 2013

შპს  Global Consulting - აუდიტორი

2009 – 2011

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი, აუდიტორი

2007 – 2009

შპს ეგზოტური, რესტორანითამადა“ - ფინანსური მენეჯერი

2007

სასტუმრო „ქართულისახლი“ - ფინანსური მენეჯერი

2007

ტურისტული კომპანია - მარკეტინგის მენეჯერი

2005 – 2006 

.. პროკრედიტ ბანკი, საკრედიტო ოფიცერი