პარტნიორები

ირაკლი სირაძე

isiradze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281

განათლება:

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- მატერიალური რესურსების მართვა

პროფესიული გამოცდილება

2013 – დღემდე

შპს ATA Partners - დამფუძნებელი - მმართველი პარტნიორისაქსტატის საბჭოს წევრი

2010 – 2012        

აუდიტორული კომპანია შპსგუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენს“ - მთავარი მენეჯერი

2010 

ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

2007 – 2010

შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე 

2006 – 2007

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

2005 – 2006                   

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

2004 – 2005 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2004

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის აღრიცხვაანგარიშგების დეპარტამენტის  უფროსი

2003 – 2004 
 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  საგადასახადო შემოსავლების კოორდინირების სამსახურის საგადასახადო  შემოსავლების მონიტორინგის სამსახურის უფროსიმინისტრის აპარატის მრჩეველი

2002 – 2003

საქართველოს კულტურის სამინისტრო, საფინანსო - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

2000 – 2002

საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს ანალიზის, პროგნოზირების და საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტი, წამყვანი სპეციალისტი, განყოფილების  უფროსი

1995 – 2000  

საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებთან მუშაობის დეპარტამენტი - უფროსი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი, კონსულტანტი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე.