პარტნიორები

გიორგი კვერხელიძე

gkverkhelidze@atapartners.ge
ტელ:  (+995) 32 2 432 281

განათლება / ტრენინგები:

1994 – 1998/2000

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ეკონომიკამაგისტრის ხარისხი.

2001 - 2002

ლონდონის ბიზნეს კოლეჯი-ეკონომიკის ფაკულტეტი- მაგისტრის ხარისხი

2009

International Tax Law -International Tax Center of Leiden (ITC), ნიდერლანდები

2009

Transfer Pricing and Treaties, OECD, საფრანგეთი, პარიზი

2008

International Tax Avoidance and Evasion, თურქეთი

2006

Joint Vienna Institute - მაკროეკონომიკა და ფისკალური პოლიტიკა - ვენა, ავსტრია

         პროფესიული გამოცდილება

2013 - დღემდე

შპს ATA Partners-ის პარტნიორი

2010 - 2012         

შპს BDO -  საგადასახადო განყოფილების  დირექტორი

2007 - 2011 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი

2004 - 2007

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური პოლიტიკის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

2006 - 2010       

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  ორმაგი დაბეგვრის  შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკებების დელეგატი