პარტნიორები

ვაჟა პეტრიაშვილი

         Vazha.petriashvili@atapartners.ge
        ტელ:  (+995) 32 2 432 281
 

         განათლება / ტრენინგები:

2009 - 2011

საერთაშორისო დაბეგვრის პოლიტიკა, მაგისტრის ხარისხი, დიუკის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ.

2009, 2012

საერთაშორისო დაბეგვრის ცენტრი“ - „Transfer Pricing Rules in International Taxation“ „International Tax Law,  ლეიდენი, ნიდერლანდები.

1991 - 1996  

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მაკროეკონომიკა

        პროფესიული გამოცდილება

2014 - დღემდე

2014 - დღემდე

შპს ATA Partners-ის პარტნიორი

Liberty Bank-ის გენერალური დირექტორის საგადასახადო მრჩეველი

2013 - 2014

“Reformatics” ჯგუფიმრჩეველი საგადასახადო და საბიუჯეტო პოლიტიკის რეფორმებში.. უნგრეთის მთავრობა.

2012 - 2014

საქართველოს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მრჩეველი

2011 - 2012

საქართველოს პრემიერ მინისტრის მთავარი მრჩეველი

2006 - 2009

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

2005 - 2006

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის თავჯდომარე

2004 - 2005

 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო - მინისტრის მოადგილე

2003 - 2004, 2001

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინის უფროსი

2000 - 2001

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო -მინისტრის აპარატის უფროსი